Dokumenty

Strategie rozvoje městské části Praha 6 2030+

Zde uveřejníme všechny důležité části a výstupy spojené s tvorbou nové strategie – hned jak budou hotové.

Územní plán Prahy

Územní plán určuje, jak se může město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod.

Metropolitní plán

Hlavní město Praha připravuje svůj nový územní plán, podívejte se na něj.

Informační memorandum

Informace o zpracování osobních údajů.