logo Lepší 6

Měníme Šestku k lepšímu, jsme v tom spolu

Rozvíjíme Šestku, vylepšujte ji s námi. Myslíme jenom na to, jak život na Šestce posunovat k lepšímu.
Lepší šestka je synonymem rozvojových aktivit městské části a také toho, jak život a změny ve vašem okolí vnímáte vy. Ptejte se nás, co pro to děláme, ptejte se nás i sami sebe, jak můžete Šestce pomoci i vy.
Dlouhodobé priority rozvoje určuje strategie rozvoje městské části a strategické projekty, které jej naplňují. My jsme tady od toho, abychom se prioritám a projektům naplno věnovali a mluvili o nich s vámi, kteří tady žijete, studujete, pracujete, podnikáte, máte to tady rádi.
Lepší Šestka je taky dlouhodobá agenda Úřadu městské části, za níž stojí konkrétní lidé, a jejich kapacity, rozpočet, práce na rozvoji městské části. Pracujeme na konkrétních aktivitách a projektech, dobrou praxi u nás i odjinud, v opoře o své kolegy, ve spolupráci s partnery