Strategie rozvoje

Strategie rozvoje 2030+

Dlouhodobé priority rozvoje městské části nastavuje strategie rozvoje městské části Praha 6. Klíčový koncepční dokument města popisuje, jakým směrem se život na Šestce bude ubírat a jaké projekty a aktivity jsou ty nejdůležitější.

Nová strategie rozvoje vzniká během let 2024-2025 za přispění širokého spektra odborníků, osobností, představitelů města, partnerských a spolupracujících organizací. Vzniká i za přispění obyvatel městské části.

Strategie pracuje s výhledem do roku 2030 a dál, mimo politické cykly, na základě diskuze a shody.

Až bude strategie v roce v polovině roku 2025 hotová a schválená zastupitelstvem, budeme v dalších letech pracovat na jejím naplnění – uskutečněním projektů a aktivit, které jsme společně naplánovali.

Plánování rozvoje a změn je kontinuální proces, jehož nedílnou součástí je také diskuze, sbírání podnětů a námětů na to, jak jsou změny a projekty připraveny a jak by se měly uskutečnit. I proto by Vás to mělo zajímat. Do přípravy i realizace strategie i strategických projektů vás budeme průběžně rádi vtahovat.

Jak probíhá tvorba nové strategie

Grafický znázorněma tvorba strategie. Přípravná fáze 3/2024 až 6/2024. Analytická zpráva 5/2024 až 9/2024. Stretegické plánování 9/2024 až 11/2024 Tvorba strategického dokumentu 10/2024 až 1/2025. Akční plánování 2/2025 až 3/2025.
Grafický znázorněma tvorba strategie. Přípravná fáze 3/2024 až 6/2024. Analytická zpráva 5/2024 až 9/2024. Stretegické plánování 9/2024 až 11/2024 Tvorba strategického dokumentu 10/2024 až 1/2025. Akční plánování 2/2025 až 3/2025.
Harmonogram je indikativní a může se měnit zpřesňovat.