Chci se zapojit

Dotazník ke sportovišti na Macharově náměstí

Ověřovací dotazník vychází z veřejného projednání, které se uskutečnilo v úterý 25. 6. 2024 přímo v areálu sportoviště na Macharově náměstí. Výstupy z dotazníku budou zveřejněny bez zbytečného odkladu po jeho vyhodnocení a budou sloužit jako podklad k rozhodnutí o budoucnosti sportoviště. Vyplnění dotazníku bude možné do 19. 7. 2024

Anketa k dopravě v ulici Nad Hradním vodojemem – anketa ukončena

Anketa slouží k vyjádření místních obyvatel ke změnám regulace dopravy ulice Nad Hradním vodojemem. Městská část Praha 6 uvažuje na základě obdržených podnětů od místních obyvatel o změně dopravního režimu – směrnosti a ráda by znala představy co největšího počtu rezidentů, kterých se tato případná úprava může bezprostředně týkat. Anketa byla ukončena, děkujeme za váš čas.

Strategie rozvoje MČ Praha 6 – Dotazníkové šetření

Zapojte se do tvorby nové strategie rozvoje městské části Praha 6. Vyplňte dotazník a řekněte nám, jak se vám na Šestce žije, studuje, pracuje, podniká a tráví volný čas. Řekněte nám, co si myslíte, že je pro Šestku důležité do budoucna.

Nápad pro šestku

Nápad pro Šestku je projekt participativního rozpočtu Městské části Praha 6. Spočívá v tom, že lidé mohou v určeném období (obvykle na jaře) a podle stanovených pravidel podávat své návrhy na vylepšení veřejných prostranství Prahy 6, radnice potom přihlášené nápady posoudí z hlediska jejich realizovatelnosti a přínosu pro obyvatele. Nápady, které splní podmínky pak postoupí do veřejného hlasování. V hlasování občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.