Řekněte si své k životu na Šestce – vyplňte dotazník spokojenosti.

20.06.2024

Jak se vám na Šestce žije, studuje, pracuje, podniká a tráví volný čas? Jak si Šestku představujete v dalších letech? Vyplňte dotazník spokojenosti a řekněte nám, jak to vidíte.

Dotazník je dostupný na https://s.pha6.cz/Lepsi6.

Je anonymní, vyplnění  zabere asi 10 minut, ale dá nám důležitou zpětnou vazbu. Dotazník bude možné vyplnit do 31. 7. 2024.

Dotazník spokojenosti je jedním z klíčových podkladů pro tvorbu nové Strategie rozvoje městské části Praha 6. Výstupy z nich budou využity jak pro zpracování analytické, tak i návrhové části Strategie.

Děkujeme za váš čas a vaše názory.