Šestka tvoří novou strategii rozvoje

28.05.2024

Praha 6 se pouští do tvorby nové strategie rozvoje, která nastaví priority městské části na dalších několik let. Plánování bude probíhat pod značkou Lepší 6, která bude i do budoucna synonymem pro rozvoj a participační aktivity městské části. Strategie vznikne během jednoho roku, předpokládá se široké zapojení obyvatel, uživatelů a návštěvníků městské části, stejně jako odborníků a dalších klíčových aktérů.

V polovině roku 2025 bude novou strategii rozvoje schvalovat zastupitelstvo městské části.

Vše podstatné o tvorbě nové strategie rozvoje se dozvíte na webu lepsi6.cz.

Strategie rozvoje městské části Prahy 6 je výchozím koncepčním dokumentem, který nastavuje vizi, rozvojové ambice i klíčové projekty městské části do dalších let.
Zpracovatele strategie je společnost BeePartner.